• Zwembad ‘Den Helder’

    Speelplezier voor jong en oud op veel verschillende momenten.

  • Zwembad ‘Den Helder’

    Een groot aanbod van Aquasports: o.a. aquajogging, aquamodern, aqua-fit-plus en nog veel meer.
    Er zit voor iedereen wel een passende activiteit bij.

  • Zwembad ‘Den Helder’

    Leren zwemmen doe je bij zwembad Den Helder. Geef u nu op voor de zwemlessen.

Melden van cameratoezicht

Voor u en onze veiligheid hebben wij cameratoezicht geplaatst in het zwebad.

Wet bescherming persoonsgegevens

Artikel 38 Vrijstellingsbesluit Wbp

1. Artikel 27 van de wet is niet van toepassing op verwerkingen met het oog op de beveiliging van personen, gebouwen, terreinen, zaken en productieprocessen, die zijn toevertrouwd aan de zorg van de verantwoordelijke, door middel van het gebruik van duidelijk zichtbare videocamera’s, voor zover deze verwerkingen voldoen aan de in dit artikel vermelde eisen.

2. Het eerste lid is niet van toepassing op verwerkingen met het oog op de handhaving van de openbare orde.

3. De verwerking geschiedt slechts voor:

a. de bescherming van de veiligheid en gezondheid van een of meer natuurlijke personen;

b. de beveiliging van de toegang tot gebouwen en terreinen;

c. de bewaking van zaken die zich in gebouwen of op terreinen bevinden;

d. de controle op een productieproces; e. het vastleggen van incidenten.

4. Geen andere persoonsgegevens worden verwerkt dan:

a. video-opnamen van de gebouwen en terreinen en zich daarop bevindende personen en zaken, waarover de zorg van de verantwoordelijke zich uitstrekt;

b. gegevens met betrekking tot het tijdstip, de datum en de plaats waarop de video-opnamen zijn gemaakt.

 

5. De persoonsgegevens worden slechts verstrekt aan:

a. degenen, waaronder begrepen derden, die belast zijn met of leiding geven aan de in het derde lid bedoelde activiteiten of die daarbij noodzakelijk zijn betrokken;

b. ambtenaren van de politie in geval van incidenten, ingevolge artikel 8, onder e, van de wet;

c. anderen, in de gevallen bedoeld in artikel 8, onder a, c en d, en artikel 9, derde lid, van de wet.

6. De persoonsgegevens worden verwijderd uiterlijk vier weken nadat de opnamen zijn gemaakt, dan wel na afhandeling van de geconstateerde incidenten.

 

Nieuws en Acties

Algemene Verorderning Gegevensbescherming, hoe we dat doen klik hier:

Privacy Policy

 

"Survival zwemmen"

Voor meer informatie omtrent tijden en tarief, neem dan even contact met ons op. 0313 472022

Wil je weten wat we allemaal gaan doen om te overleven, klik dan op deze link:

https://www.zwemwiki.org/tiki-index.php?page=Examenprogramma+Survival+1+2+3

 

De eerst volgende ZWEM-DISCO is op zaterdag 30 juni a.s.

Contact

Zwembad "Den Helder"

Den Helder 1
6982 DT Doesburg
Tel.: 0313 472022
Fax: 0313 473284
Verzend een e-mail

 

Volg ons!

Kiest u voor kwaliteit dan bent u bij ons aan het juiste adres. Ook voor 2017 hebben wij weer de erkenning gekregen om het nationaal zwemdiploma uit te mogen geven en zijn onze medewerkers gelicentieerd namens de NPZ/NRZ .

Kwaliteitsborging zie: www.npz-nrz.nl.

Zou u onze nieuwsbrief willen ontvangen?  Als u zich aanmeld, d.m.v. op de hieronder vermelde link te klikken, gaat u akkoord dat wij uw e-mailadres (uitsluitend hiervoor) gaan gebruiken om u onze nieuwsbrief toe te sturen.

 

https://laposta.nl/f/ss2xtj5dx9wj